Over onze Dorpstafel

Onze Dorpstafel is burenhulp in een modern jasje! Met Onze Dorpstafel helpen we elkaar zonder dat er iets tegenover staat. Het is een ontmoetingsplaats waar vraag & aanbod bij elkaar komen. Denk daarbij aan een tuintje opknappen, boodschappen doen, iemand gezelschap houden, begeleiden naar het ziekenhuis, helpen met het invullen van formulieren, bij computergebruik of bij het koken: Ga zo maar door! Onze Dorpstafel heeft daarvoor één website voor alle kernen en op verschillende plaatsen een echte tafel waar aangeschoven kan worden voor een kop koffie, om je verhaal te doen, om te luisteren, te vragen en/of te geven. Juist de combinatie van de website met de échte tafel én de betrokkenheid van burgerinitiatieven uit alle kernen maakt Onze Dorpstafel zo uniek!

Onze fysieke Dorpstafels

In Berlicum, Gemonde, Den Dungen en Sint-Michielsgestel hebben we ook zogenaamde fysieke Dorpstafels. Dat zijn tafels in de centrale gemeenschapshuizen in de kernen waar meestal 2 vrijwilligers van Onze Dorpstafel aanwezig zijn. U kunt hier terecht voor een kop koffie, een praatje, maar ook voor uw vraag of aanbod.
Vervolgens kijken onze medewerkers van Onze Dorpstafel of ze u kunnen helpen met uw vraag of aanbod. Klik hier voor de openingstijden van de Dorpstafels in de 5 kernen!

 

 

 

Hoe werkt Onze Dorpstafel?

Bij Onze Dorpstafel kun je vraag en aanbod plaatsen. Dat kan op www.onzedorpstafel.nl of via de fysieke Dorpstafels. Daar kunnen andere buurtbewoners op reageren. Alleen je voornaam en woonplaats staan bij een bericht, na een match worden telefoonnummers uitgewisseld om een afspraak te maken.
Je kan bij elke vraag of aanbod aangeven of je wel of geen hulp wilt bij de bemiddeling door één van onze vrijwilligers. Dat is wel zo veilig!
Bij Onze Dorpstafel gaat alles zonder betaling. Eventuele onkosten buiten beschouwing gelaten. Gaat er bijvoorbeeld iemand mee naar het ziekenhuis? Maak dan vooraf afspraken over benzinevergoeding en parkeerkosten. 

 

Registreren

Je registreert je online via www.onzedorpstafel.nl. Na het inschrijven ontvang je een e-mail met daarin een verificatielink. Als je die hebt geactiveerd kun je direct inloggen

 

Plaatsen & Reageren

Op een bericht reageren is eenvoudig via de site en ook het plaatsen van een advertentie wijst zich vanzelf. U ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail. Ook reacties op uw bericht ontvangt u per e-mail.

 

Match gevonden

Als u een aanbod accepteert krijgen alle overige aanbieders automatisch bericht dat er een match heeft plaatsgevonden. Verder contact tussen aanbieder en ontvanger verloopt rechtstreeks via e-mail.

 

 

 

Goed gevoel

Onze Dorpstafel is een initiatief om elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te betekenen. Dat gaat in goed vertrouwen. Onze Dorpstafel screent daarom deelnemers niet en vraagt ook niet om een verklaring omtrent gedrag (VOG). Wanneer u via Onze Dorpstafel een nieuwe persoon ontmoet, is uw gezonde verstand de beste raadgever. Goed om te weten: via Onze Dorpstafel staat nooit iemand onaangekondigd voor uw deur. Vóór een afspraak is er altijd eerst via telefoon of email contact geweest. Vraag gerust een begeleider, vriend of familielid om aanwezig te zijn bij een (eerste) afspraak. En gaat het om kinderen? Dan schat u als ouder zelf in of het contact veilig kan plaatsvinden en of u daarbij aanwezig bent.

 

 

 

Gebruikerstips & Voorwaarden

Uitsluitend geregistreerde bewoners kunnen reageren op een advertentie of zelf een advertentie plaatsen. Heeft u zich nog niet geregistreerd? Dan kunt u zich online Registreren. Na inschrijving ontvangt u een e-mailbericht met daarin een verificatielink. Als u die heeft geactiveerd kunt u direct aan de slag.

 

  • Mensen die niet zelfstandig (digitaal) vraag en aanbod kunnen plaatsen, kunnen hun advertentie door bijvoorbeeld een familielid laten plaatsen. Deze persoon is dan het aanspreekpunt voor Onze Dorpstafel
  • Heeft u moeite met registreren, reageren of een advertentie plaatsen? Of ervaart u andere problemen op de site? Kijk dan achter het kopje Help.
  • Onze Dorpstafel is een digitale marktplaats voor diensten. De website is dus niet bedoeld om spullen te (ver)kopen.
  • In principe vraagt u geen vergoeding voor uw aanbod. Tenzij het gaat om diensten waar normaal ook iets voor betaald wordt (bijvoorbeeld oppassen op kinderen). Maak hierover vooraf duidelijke afspraken samen met de andere deelnemer van SamSam.
  • Als uw advertentie niet meer actueel is dan verwachten wij dat u zelf de advertentie zo snel mogelijk van de site verwijdert. U krijgt automatisch na 4 weken een mail toegestuurd waarin gevraagd wordt of uw advertentie nog actueel is. U kunt de advertentie, indien gewenst verlengen. Indien u niet reageert zal de advertentie na 6 weken automatisch uit de publicatie gehaald worden. Ervaart u problemen, neemt dan contact op met de Beheerder.
  • Bij gebruik van Onze Dorpstafel stemt u in met privacyreglement en de gedrags- en huisregels.
  • Geef nooit persoonlijke gegevens zoals uw bankgegevens, pincodes, burgerservicenummer (BSN) of uw DiGiD aan iemand.
  • Onze Dorpstafel is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Wel nemen wij de nodige maatregelen om misbruik van de site te voorkomen. Meld ongewenst gedrag of intimiteit via Meld misbruik of via onze mailadres: info@onzedorpstafel.nl

 

 

Onze Dorpstafel is mogelijk gemaakt met steun van het Oranjefonds, RCOAK,

Fonds Sluyterman van Loo, Skanfonds, Rabobank en VSB Fonds.

 

            

 

 

Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten. Hoewel Onze Dorpstafel alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk probeert aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Als u iets tegenkomt dat niet klopt, neem dan contact op met BINT. Dat kan via email info@onzedorpstafel.nl of telefonisch met BINT: 073-5515432.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren