Gratis hulp & diensten voor en door mensen uit de buurt

Berlicum - Den Dungen - Gemonde - Middelrode - Sint-Michielsgestel

aangeboden

Als samenwerking moeizaam wordt...

Ik bied twee dingen aan: 1. Als er eens een moeilijk op te lossen kwestie of een conflict is, in bijvoorbeeld een vereniging of bestuur of onder vrijwilligers, dan ben ik bereid om als neutrale bemiddelaar de betrokkenen te helpen om tot een oplossing te komen. 2. Verenigingen, besturen, of andere (vrijwilligers)clubs helpen bij het instellen van Herstelcirkels. Dat is een systeem waarmee men onderling op een goede manier tegenstellingen en conflicten kunnen oplossen. Een toelichting: Ook in een klein dorp als Gemonde zijn allerlei gemeenschappen waar mensen zich op een of andere manier thuis voelen, zich voor inzetten en samen aan doelen werken. Ze bieden een bedding voor sociale verbondenheid, samenredzaamheid en worden in stand gehouden door tal van soorten van vrijwillige inzet. Soms ontstaan er situaties die zich maar moeilijk op laten lossen. Het lukt dan niet meer om vreedzaam naast elkaar te werken. Het kan zover oplopen dat mensen die met hart en ziel bij de gemeenschap betrokken waren daar nu van afgescheiden raken. Een verlies voor die persoon zelf, voor de gemeenschap/organisatie en voor het dorp als geheel. Herstelcirkels bied handvaten om problemen op te lossen. Herstelcirkels zijn gesprekskringen waarin mensen, volgens een vaste methode, met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen die een ingrijpende gebeurtenis ( meestal een conflict) voor hen heeft (gehad). Uiting geven aan gevoelens en gehoord worden daarin, schept ruimte voor oplossingen. Conflicten worden zo voorkomen of aangepakt. Het doel is herstel van de verstoorde relatie. Sociaal-emotionele binding en samen verder kunnen zijn daarin belangrijker dan het aanwijzen van \'schuldigen\' en afwijzing en uitsluiting.

Categorie:
Overig
Frequentie:
Als het nodig is / op aanvraag
Wie:
Vrouw, 59 jaar
Komt uit:
Gemonde
Datum:
03-02-2017

Wilt u op deze advertentie reageren?

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Klik hier om in te loggen.